Nákladná automobilová doprava, a.s. Rožňava - v likvidácii